TIN TỨC

1
Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật hàn xương ít xâm lấn phức tạp

Bệnh nhân nữ 55 tuổi, bị trượt đốt sống L4 và L5. Năm năm trước bà đã mổ hàn xương liên thân đốt lối sau và hàn xương cột sống cổ, tại một bệnh viện khác. Một năm gần đây, bệnh nhân đau lung dữ dội, tê buốt 2 chân, đi lại rất khó khăn. Lần này các bác sĩ...