Sản phẩm

Hệ thống rũ mủ cho lỗ rò hậu môn không có nút buộc


Không có (hoặc ít) kích ứng da / bề mặt viêm từ nút đóng, không bẩn sau thời gian do (Phân và dịch tiết từ vết thương) bị cứng và gây khó chịu cho bệnh nhân.
Không gây kích ứng cho các bộ phận và mô.Vui lòng liên hệ theo số điện thoại
024 – 22 203 648
để được tư vấn miễn phí


Chia sẻ