Tin tức y tế

Khoá dào tạo quy trình phòng mổ của bệnh viện Việt Đức K1

 

NHẰM TRANG BỊ, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THÁI ĐỘ CƠ BẢN CHO CÁC ĐIỀU DƯỠNG, KỸ SƯ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VÀ CÁC HÃNG CUNG ỨNG VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ RA VÀO PHÒNG MỔ.

 

Trung tâm chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức mở khóa tập huấn “Quy trình phòng mổ-K1” nhằm mục đích tạo quy trình chuẩn mực trong phòng mổ và từ đó tránh được những rủi ro nhiễm khuẩn trong phòng mổ, khóa học có cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa đào tạo giúp các học viên nắm vững các nội dung sau.
1. Đại cương vô khuẩn phòng mổ
2. Tổ chức khu mổ phòng mổ
3. Kỹ thuật rửa tay mặc áo đi găng chảy toan

Với sự giảng dậy của
ThS; Lê Xuân Hùng
CN: Phạm Thị Ngoan
CN: Phạm Thị Xuân Tươi

Khóa học mở ngày 16/11/2018

Địa chỉ: Văn phòng Hội Phẫu Thuật nội soi và nội soi Việt Nam
Điện thoại: 024 39 287 882